Копие от писмо изх.№2134/28.12.1936г. , което Българският рибарски съюз като член на СЗРП изпраща до Ст. Петков. В това писмо уведомява всички министри за натиска, който в нарушение на няколко законови разпоредби се оказва от управата на Съюза на българските моряци върху членове на Българския рибарски съюз да членуват в Съюза на моряците и се моли Министър председателя да нареди в Съюза на моряците да членуват само отговарящи на законовите изисквания рибари.
Писмото е подписано от всички членове на Управителния съвет на Български рибарски съюз.