Писмо от Български рибарски съюз до Министерския съвет с оплакване от Съюза на българските моряци 19636 г.

Копие от писмо изх.№2134/28.12.1936г. , което Българският рибарски съюз като член на СЗРП изпраща до Ст. Петков. В това писмо уведомява всички министри за натиска, който в нарушение на няколко...