Писмо изх.№155/09.05.1964г. на КЗП за необходимостта от съгласуване с КГГП на всички мероприятия в природен парк "Витоша". Писмото е изпратено до КГГП след разглеждане на 07.05. на множество сигнали до комисията за прекомерно "окултуряване" на прирдната среда в парка.