Писмо на КЗП при БАН, в отговор на препратено от Министерство на външните работи писмо на д-р Л. Хофман, директор на Международното бюро за изследване на дивите птици, вх. № 113-91/26.10.1967 г. В изложението на КЗП се обръща внимание на факта, че в живописната местност Тауклиман се срещат интересни видове птици, някои от които са рядкост за други европейски страни. Тук се намират и множество археологически паметници.
Съществува инициатива за туристическо строителство, която не е координирана със съответните специалисти, с оглед опазването на природните и археологически ценности в района. Нужно е да се предотвратят действия, които биха нарушили самобитния характер на местноста.