Писмо на КЗП при БАН, в отговор на запитване от Министерство на външните работи. 1967 г.

Писмо на КЗП при БАН, в отговор на препратено от Министерство на външните работи писмо на д-р Л. Хофман, директор на Международното бюро за изследване на дивите птици, вх. № 113-91/26.10.1967 г. В...

Писмо на КЗП относно преписката с IUCN по Листата на националните паркове и аналогични резервати 1964 г.

Писмо №124/17.04.1964г. на КЗП относно преписката с IUCN по Листата на националните паркове и аналогични резервати, изпратено в отговор на писмо 53304/15.04.1964г. на МВнР

Писмо от IUCN с искане на информация за българските национални паркове 1964 г. - френски език

Фотокопие на писмо №РВ/7-577 от 24.01.1964г. на IUCN с искане на информация за българските национални паркове, подписано от вицепрезидента Жан Пол Харой.
Писмото е адресирано до...