Писмо изх.№196/05.06.1964г. на КЗП относно сигнал от чешкия биолог Зденек Кукс за унищожаване на сухоземни костенурки.