Писма по административни и организационни въпроси на резервата "Сребърна", адресирани до завеждащ биологическата станция Таню Мичев за информация.