Две писма, разменени между Българска ловнострелческа организация и уравителния съвет на СЗРП, относно становищата на двете страни по въпроса за спиране безразборното изтребление на т. нар. вредни птици.