Представители на Българската ловнострелческа организация в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№10/30.12.1940г., в коетоБългарска ловнострелческа организация уведомява, че за нейни представители в настоятелството на СЗРП пдодължават да бъдат генерал о.з. Д. Кацаров и Иван Сокачев...

Писма между Ловната организация и СЗРП относно изтребването на вредни птици 1940 г.

Две писма, разменени между Българска ловнострелческа организация и уравителния съвет на СЗРП, относно становищата на двете страни по въпроса за спиране безразборното изтребление на т. нар. вредни...