Опис на народните паркове, резервати и природни забележителности по окръзи към началото на 1964г. Съдържа информация нормативния акт, с който обекта е обявен за защитен, площта, местонахождението, състоянието на обекта съгласно Сведение - образец на Комитета по горите от 1963г. Информацията не е пълна и за голяма част от обектите липсва.