Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при БАН за периода 12.11.1957--30.12.1960 г. Списъкът е изготвен от комисия в състав:
Председател: проф. Кр. Тулешков
Членове: Г. Пешев, д-р Нено Атанасов, Нено Иванов, Н. Виходцевски