По инициатива на Българска земеделска и кооперативна банка е учреден Кооперативен комитет за сътрудничество по събирането, култивирането и износа на билки и благоуханни растения.
Кооперативният комитет открива на 16.03.1941г. 14-дневен курс по билкарство със следната програма:
1. Законодателство във връзка с билкосъбирането
2. Ботаника
3. Фармакология и фармакогнозия
4. Билкарство
С писмо вх.№3/12.03.1941г. отправя покана към представител на СЗРП да присъства на откриването му и така да окаже морална подкрепа.