Ръкописна бележка от 15.02.1936 г. от  Председателя на СЗРП Стефан Петков до Секретаря Георги Малчев във връзка с ползване на стая в Българската академия на науките за предстоящото заседание на Управителния съвет и молба Секретарят да включи тази стая в поканата към членовете на УС. В послепис Председателят моли да му бъде отговорено по телефон и съобщава, че вече е уведомил д-р Иван Буреш.