Благодарствено писмо на СЗРП за природозащитната дейност на Георги Малчев като директор на парк "Витоша" и представител на БТС в СЗРП

Благодарствено писмо с изх. № 7/21.06.1938 г. на СЗРП за природозащитната дейност на Георги Малчев, настоящ административен лесничей в Габрово, изразяващо становище на настоятелстово на съюза ,...

Бележка за ползване на стая в БАН за заседание на УС на СЗРП

Ръкописна бележка от 15.02.1936 г. от  Председателя на СЗРП Стефан Петков до Секретаря Георги Малчев във връзка с ползване на стая в Българската академия на науките за предстоящото заседание на...

Екземпляри от сборника на СЗРП, 1935 г.

Ръкописна бележка с дата 02.02.1935 г. и неизвестен автор, макар и подписана, до г-н Малчев с изброяване на няколко наличности с различен брой екземпляри от сборника на СЗРП.