Писмо до Ж. Паришко с молба за съдействие за установяване на контакти с природозащитни институции в Югославия 1963 г.

Писмо изх.№378/06.12.1963г. до Ж. Паришко с молба за съдействие за установяване на контакти с природозащитни институции в Югославия 1963 г.

Писмо от КЗП за установяване на постоянни контакти и обмяна на опит и информация с природонаучни институти в Югославия 1963 г.

Писма изх.№№№373,374,375/06.12.1963г. от КЗП за установяване на постоянни контакти и обмяна на опит и информация с природонаучни институти в Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина - Югославия...

Писмо до Ж. Паришко - управител на национален парк "Перистер" - Битоля 1963 г.

Писмо изх.№335/06.11.1963г. от Г. Паспалев до Ж. Паришко - управител на национален парк "Перистер" - Битоля.

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България" до Институт за защита на паметниците - Любляна 1963 г.

Писмо изх.№245/16.07.1963г. към брошура "Защита на природата в България" до Институт за защита на паметниците - Любляна.

Писмо от Ж. Паришко с благодарност за изпратена брошура "Защита на природата в България" 1963 г.

Писмо вх.№366/02.07.1963г. от Ж. Паришко - иправител на Национален парк "Перистер" - Битоля с благодарност за изпратена брошура "Защита на природата в България" .

Писмо до Института за защита на паметниците - Любляна с благодарност за изпратените списания 1963 г.

Писмоизх.№98/19.03.1963г. до Института зазащита на паметниците - Любляна с с благодарност за изпратените списания и съпровождащо изпратените от КЗП издания.

Писмо до Югославската академия на науките и изкуствата с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Хърватия 1963 г.

Писмо изх.№55/13.02.1963г. до Югославската академия на науките и изкуствата с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Хърватско

Писмо до Института за опазване на наследството - Любляна с с благодарност за изпратената информация 1963 г.

Писмо до Института за опазване на наследството - Любляна с благодарност за изпратената информация

Писмо до Биологически институт - Любляна с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната.

Писмо изх.№39/26.01.1963г. до Биологическия институт в Любляна с с благодарност за оказаното съдействие за получаване на информация за организацията на опазването на природата в страната.

Писмо от акад. Т. Варичак относно информация за огранизацията на защитата на природата в Югославия 1963 г.

Писмо вх.№26/23.01.1963г. от акад. Т. Варичак относно информация за огранизацията на защитата на природата в Югославия