Писмо от Академията на науките на Китай с благопожелания по случай Нова година 1964 г.

Писмо вх.№43/11.02.1964г. от Академията на науките на Китай с благопожелания по случай Нова година в отговор на КЗП.

Писмо до Китайската академия на науките с искане на информация за организацията на защитата на природата в Китай 1963 г.

Писмо изх.№47/07.02.1963г. до Китайската академия на науките с искане на информация за организацията на защитата на природата в Китай