Статия "Лято в Беловежската гора" от И. Новиков, в. "Правда" 1965г.

Статия "Лято в Беловежската гора" от И. Новиков, в. "Правда" 19.07.1965г.

Писма с благопожелания за Новата година от кореспонденти в СССР 1964 г.

Писма и картички с благопожелания за Новата година от кореспонденти в СССР.

Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Белорусия 1963 г.

Писмо изх.№259/26.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Белорусия