Статия "Прелестен кът на Родината" от Григор Илиев, в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Прелестен кът на Родината" от Григор Илиев, в. "Работническо дело"25.01.1970г. за Клисурския манастир.

Статия "Да обичаме и пазим родната природа!" от Петър Родопски, в. "Отечествен фронт" 1965г.

Статия "Да обичаме и пазим родната природа!" от Петър Родопски /председател на Комисията за защита на природата при ЦС на БТС/, в. "Отечествен фронт"29.07.1965г.

Кореспонденция с "Българска филателия" относно поредица пощенски марки "Защитени растения" 1963 г.

Кореспонденция с "Българска филателия" относно поредица пощенски марки "Защитени растения". КЗП по искане на БФ дава кратки описания на изобразените растения и прави забележки.

Постановление №ЗП-1168 на МГ за обявяване на дървета в землището на с.Ракитово, Пазарджишко за природни паметници. 1950 г.

Постановление №ЗП-1168/18.03.1950г. на МГ за обявяване на дървета в землището на с.Ракитово, Пазарджишко за природни паметници.
Приложен списък с номер в държавния регистър на природните...

Протокол от заседание на БНСЗП по състоянието на съюза след оставката на Н. Стоянов 1950 г.

Протокол от заседание на БНСЗП по състоянието на съюза след оставката на Н. Стоянов от 09.02.1950 г.