Протокол от заседание на БНСЗП по състоянието на съюза след оставката на Н. Стоянов от 09.02.1950 г.