Във връзка с проблемите на резервата Сребърна и решаването им ще бъде свикано съвещание. 1968 г.

Писмо от Отделението за Биологически науки към БАН, изх. № 14-35/06.03.1968 г. във връзка с проблемите на резервата Сребърна и решаването им ще бъде свикано ново съвещание със заинтересованите...

Писмо, относно предложение на покойния проф. Паспалев за начина на издаване на разрешителни за отстрел на птици и животни за научна цел. 1968 г.

Писмо, вх. № 8-8/13.01.1968 г. относно предложение на покойния проф. Паспалев за начина на издаване на разрешителни за отстрел на птици и животни за научна цел.

Писмо от Д. Нанев относно подготвящия се правилник по защита на природата 1967 г.

Писмо от Д. Нанев относно подготвящия се правилник по защита на природатаот 27.04.1967 г.

Писмо от Комисията по законодателство на IUCN със запитване за законодателните актове по защита на природата 1967 г.

Писмо от Комисията по законодателство на IUCN със запитване за законодателните актове по защита на природата 1967 г.

Писмо от А. Марсден относно организираната от него изложба за защита на природата в Лондон 1966 г.

Писмо от А. Марсден относно организираната от него изложба за защита на природата в Лондон 1966 г.

Писмо относно обмен на издания по защита на природата от Селскостопанската академия на ГДР 1965 г.

Писмо от Селскостопанската академия на ГДР, придружаващо изпратена на 05.11.1965г. брошура "За нашата социалистическа родина".

Писмо от Международния съюз за защита на птиците във връзка с проведения симпозиум в България 1965 г.

Писмо вх.№382/28.10.1965г. от Международния съюз за защита на птиците във връзка с проведения симпозиум в България
Писмо вх.№382/28.10.1965г. от Международния съюз за защита на птиците за...

Писмо от Президиума на БАН относно провеждането на изложба за защита на грабливите птици 1965 г.

Писмо вх.№159/08.05.1965г. от Президиума на БАН относно провеждането на изложба за защита на грабливите птици. Като одобрява провеждането на изложбата в рамките на агитациониия месец за защита на...

Писмо от БТС относно разрушаване на пещери край с. Топчии, Разградско 1964 г.

Писмо OM-3069/05.12.1964г. от БТС относно разрушаване на пещери край с. Топчии, Разградско

Писмо относно представителя на БТС в бюрото на КЗП 1964 г.

С писмо ОК-2761/05.11.1964г. БТС уведомява, че за представител в бюрото на КЗП е определен Петър Родопски - Председател на Републиканската комисия за защита на природата при БТС.

Страници