Писмо от Д. Нанев относно подготвящия се правилник по защита на природатаот 27.04.1967 г.