Писмо относно необходимост от ограничаване достъпа в Голашката пещера с оглед опазване колонията прилепи 1963 г.

Писмо изх.№189/29.05.1963г. относно необходимост от ограничаване достъпа в Голашката пещера с оглед опазване колонията прилепи. Предлага се да се затвори входа на пещерата с решетъчна врата и да...

Писмо със сигнал за опасност от разрушаване на Чудните скали край гр. Айтос и отговор от КГГП 1963 г

Писмо изх.№156/26.04..1963г. със сигнал за опасност от разрушаване на Чудните скали край гр. Айтос по повод дописка в сп."Турист" за построена вараджийница в района на защитения обект и писмо 5161...

Преписка по повод статията "Да спасим чудните скали" в списание "Турист" 1963 г.

Преписка по повод статията "Да спасим чудните скали" в списание "Турист".
Писмо изх.№156/26.04..1963г. със сигнал за опасност от разрушаване на Чудните скали край гр. Айтос по повод дописка...

Писма относно заблуждаваща информация, разпространявана от екскурзоводите в пещерата "Магура" 1963 г.

Писма относно заблуждаваща информация, разпространявана от екскурзоводите в пещерата "Магура" :
Писмо от 20.02.1963г. от БТС със сигнал за заблуждаваща информация, разпространявана от...

Писмо от Вл. Бешков с предложение прилепната пещера край с. Голак да се обяви за защитен обект 1962 г.

Писмо от Вл. Бешков с предложение прилепната пещера край с. Голак да се обяви за защитен обект за запазването на редки видове прилепи. Писмото е заведено в КЗП под вх.№44/23.01.1962г.

Програма за провеждане на научни изследвания в пещерата Леденика 1962 г.

Програма за провеждане на научни изследвания в пещерата Леденика, предложена от БТС за консултации, изпратена до КЗП писмо вх.№85/20.02.1962г. с подписите на зав. отдел Учебноспортен А.Джидров и...

Писмо от ТД "Купена" за забавяне електрифицирането на пещера "Снежанка" 1961 г.

Писмо от ТД "Купена" за забавяне електрифицирането на пещера "Снежанка" поради незавършило изследване и картиране от БАН 1961 г.

Писмо на КЗП относно монтиране врата на входа на пещерата "Снежанка" 1961 г.

Писмо изх.№69/13.09.1961г. на КЗП със запитване дали е монтирана врата на входа на пещерата "Снежанка", което е хеобходимо за да започне картирането и проучването на пещерата и отрицателен...

Писмо относно предаването на пещера "Магурата" като национален туристически обект 1961 г.

Писмо №V-590/09.04.1961г. на ОНС-Видин относно предаването на пещера "Магурата" като национален туристически обект. Има ръкописна резолюция на д-р Гълъбов до П. Паспалев КЗП да изпрати фотограф за...

Писмо с искане за изготвяне на беседа за пещера "Магурата" в помощ на екскурзоводите 1961 г.

Писмо от ОНС-Видин с искане за изготвяне на научно-популярна беседа за пещерата "Магура" в помощ на екскурзоводите и утвърдителен отговор от КЗП с подпис на Г.Паспалев.

Страници