Писмо изх.№69/13.09.1961г. на КЗП със запитване дали е монтирана врата на входа на пещерата "Снежанка", което е хеобходимо за да започне картирането и проучването на пещерата и отрицателен отговор от ОНС - гр. Пазарджик с оглед липсата на проект за оформлението на входа на пещерата.