Писмо от БНСЗП до Министъра на народното просвещение относно включване защитата на природата в учебните материали 1947 г.

Писмо изх.№175/27.11.1947г. от БНСЗП до Министъра на народното просвещение относно необходимостта от включване на материали за защита на природата в учебните програми с оглед възпитаване на ново...

Писмо относно пропагандния център на БНСЗП 1947 г.

Писмо изх.№117/20.06.1947г., с което УС на БНСЗП настоява комисията в състав К. Попов, Ст. Станев, М. Милков, Т. Бърнеков, В. Малчев, избрана на 11.06.1947г. да формира пропагандния център в най-...

Благодарствено писмо на Дирекция на Обновата за културната пропаганда на Ст. Петков СЗРП 1935 г.

Писмо изх.№456/07.03.1935г., с което Културната служба на дирекция на Обновата благодари на проф. Ст. Петков за изнесената по радиостанцията сказка.