Писмо относно отглеждане на Валериана 1942г.

Писмо от Районна горска инспекция - г.Пещера изх.N 2845/01.09.1942г. до Административния лесничей - гр. Ботевград относно отглеждане на Валериана 1942г.

Писмо относно заявление на Ст.К.Безлов 1942г.

Писмо-отговор на инструкцията за Валериана от Районна горска инспекция - гр.Пещера изх.N 2155/07.07.1942г.