Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 1783/29.10.1934 г. на Българския рибарски съюз до председателя на СЗРП, в което съобщава имената на делегатите на Съюза:

1. Грозю Ив. Грозев, бивш главен инспектор по...