"Нашият горскостопански напредък" - инж. Д.Й.Загоров 1938 г.

Брошура - отделен отпечатък на статията "Нашият горскостопански напредък" на инж. Д.Й.Загоров, публикувана в сп. "БИА" бр.22/1938г. По това време инж.Д.Й.Загоров е началник на отделението за...