Документация по две жалби на АПБ по 2 спирания на производство за промяна на КВС на Сапарева баня с намалена територия на НП Рила:
- по Постановление от 15.10. 2010 г за прекратяване на наказателното производство Nо737/2010 по описа на РУ "П" Благоевград срещу неизвестен извършител
- по Постановление от 18.08. 2008 г за прекратяване на наказателното производство Nо295/2008 по описа на Районната прокуратура в Дупница

И двете производства са за промени в картата на възстановената собственост (КВС) по отношение границите на Национален парк Рила в участъка на пътя от х. Пионерска до с. Паничище, с които се намалява територията на парка.