Жалба от Асоциация на парковете в България срещу Решение №31-ПР/2010 на МОСВ за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно предлофение "Подмяна на съществуващи два влека с четириседалков лифт в местност Платото ски зона Банско 2010г