Жалба на Зорница Стратиева срещу отказ на ДНСК за предоставяне на информация относно лифт "Картала", 2010г