Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до ДНСК относно лифт "Паничище" от 16.05.2009г.