Заявление по ЗДОИ от 14.05.10г на Александър Дунчев до МОСВ, относно лифт "Картала", 2010г