Заявление по ЗДОИ от 11.01.2010г на АПБ до ДНСК относно разрешение за ползване на лифт "Картала", 2010г