Писмо от 09.06.1937 г. от Павел Кебърле до СЗРП, което сигнализира за опасност от разрушаване на високата скала от керамичен материал "Гарван камък" близо до вр. Асарица в Лозенска планина край село Нови хан. Заплахата е от строителни предприемачи, които възнамеряват да я използват за материал за шосейна настилка на Цариградско шосе. Кебърле подкрепя местните селяни в схващането им, че това би било вандалщина и иска помощта на СЗРП за мерки за запазване на скалата. На писмото има ръкописен гриф за получаването му на 12.06.1937 г. и препращането му до Министерството на благоустройството.