Заповед № 440/09.12.1977г за разширяване на площта (от 19 ха на 596,5 ха) на резерват "Тисова бърчина" и преименуването му на резерват"Тисата" Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет на НРБ, подписано от Георги Павлов. Описват се границите и площите според лесоустройствен проект на Горско стопанство Гара Пирин и се изброяват забранителни режими за резервата.