Заповед на началника на ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия за лифт Паничище, 2009г