Припис на заповед №1362/07.07.1931 г на МЗДИ, подписана от Министър Гичев за съдване на комисия към Министерството с участието на организациите от СЗРП. Целта на комисията е да изготви списък на растения, които трябва да бъдат обект на защита като "природни паметници" и да подготви законопроект за създаване на първия български национален парк в Рила.