Заповед №РД-310/16.07.1996г на Министерството на околната среда относно допълнителни проверки в горите и защитените територии и сформирането на контролни групи.