Заповед №82/08.02.1991г. на МОС за увеличаване площта на природен парк "Витоша" до 26606ха.