Заповед №603/21.10.1964г. на КГГП за разрешаване биенето на обикновен мишелов от 01.11. до 01.03.