Писмо изх.№23/19.01.1963г. до КГГП и ОНС - гр. Варна и писмо изх.№33/25.01.1963г. до Селсъвета - с. Белослав със запитване за подробности по информация за унищожаване на Бановската група от Побитите камъни при взривяване.
Писмо 6204/19.06.1963г. на КГГП за резултатите от проверка на място. Твърди се, че военните са събирали повърхностни камъни в звмлището на с. Баново, но тази местност не е обявен туристически обект. За в бъдеще им е забранена подобна дейност в целия район.