Писмо с изх. № 2/17.05.1933 г до различните членове на СЗРП със запитване за имената и мандата на представителите им в съюза .