Писмо от Председателя и Секретаря на СЗРП с искане към Главния инспектор в МЗДИ, отделение за горите и лова Сл. Лазаров като член на Комисията за правилника за резерватите на народните паркове да представи работата си на секретаря на съюза инж. Д. Загоров до 25.05.1934 г., за да бъде представена на общото събрание.