Задание от 2004 г. на "DEK Energy" Ltd за определяне обхвата на ОВОС за МВЕЦ Струма -1, МВЕЦ Струма -2, МВЕЦ Струма -3, МВЕЦ Струма -4 на р. Струма в землищата на с. Крупник,  с. Ракитина и с. Мечкул в община Симитли и община Кресна, въз основа на Решение №17-ПР/2003 на РИОСВ Благоевград за извършване на ОВОС.