Писмо с изх. № 5/16.11.1938 г. от СЗРП до МЗДИ, Отзеление за горите, лора и рибарството, в подкрепа на поставянето на паметници на революционери върху скали, но си изискване за одоббрение от Министреството на войната и в случаи, котано се имат предвид редки природни образувания -  след съгласие от СЗРП съгбасно член 3 от правилника за приложение на наредбата-закон за защита на родната природа. Подписано е от секретаря Н. Аджаров.