Писмо от началника на отделение към МЗДИ, инж. Д. Й. Загоров, изх. № 18946/19.10.1938 до председателя на СЗРП, вх. № 14/20.10.1938 г. относно решение от заседание на 26.09.1938 г. на постоянния горски съвет за издаване на допълнително постановление за обявяване на природни паметници, въз основа на чл. 20 от Закона за горите и чл. чл.  1 и 2 от Закона за защита на родната природа.: 

а)16-те каменни стълбове в местността Побити камъни, Слънчевско землище

б) 3 могили и каменни стълбове в местността Сулуджите и Курт гечит, Слънчевско землище

в) каменни стълбове в местността Над гробищата, Беленско землище

г) каменни стълбове в местността Сляпото кладенче, гората на с. Белене