Оригинално печатано и ръчно подписано с мокър печат на МЗДИ писмо изх. № 27165/18.12.1937, София, от началник на отделение за горите към МЗДИ, инж. Д.Й.Загоров, до Главния инспектор Н. Аджаров и с копие до Председателя на СЗРП за възлагане изготвяне на проекто-правилник за управление и стопанисване на националния парк "Витоша". Добавен е ръкописен текст от 22.09.1928 за написване на 6 екземпляра. На листа с червен молив има и ръкописна бележка "за съвета".