Чернова на писма с изх. №№ 35 и 36/22.12.1937 г. до председателите на Българския туристически съюз и Юношеския туристически съюз. В изпълнение на предписание на МЗДИ, отделение за горите, лова и рибарството, всички софийски дружества трябва да имат по 5 представители в органите на горската власт, които ще бъдат на разположение на управителя на народния парк Витоша.