Писмо от  Сл. Лазаров, Главен инспектор на Отделение за горите и лова на МЗДИ и председател на Комисията при МЗДИ за защита на родната природа, до членовете на Комисията за определяне резерватите в границите на националния парк "Витоша", с копие до Председателя на СЗРП, за избора им за членове на комисията, възложеното на Софийското бюро по укрепяване на пороищата съдействие и определяне на асистент лесовъда Коев за помощник на комисията.