Ръкописна чернова на писмо с изх. номер 2/08.07.1929 г. на СЗРП до Българското туристичеко дружество  , с което СЗРП ги уведомява за унищожаване на големи количества еделвайс от туристи по време на традиционния излет на туристическото дружество от  гр. Троян за Петровден до Козя стена. Съюзът моли да се предупреди дружеството в Троян да вземе мерки срещу скубането на еделвайс с корени.